روابط آشفته ناپلئون با روسیه ، از جمله حمله فاجعه بار او در 1812 ، به عنوان زمینه ای برای زندگی درهم پیچیده دو خانواده اشرافی عمل می کند.

سه روزنامه نگار در یک مثلث رمانتیک درگیر دسیسه های سیاسی در آخرین روزهای رژیم فاسد سوموزوآ در نیکاراگوئه قبل از سقوط به انقلاب مردمی در 1979 هستند.

در ماههای پایانی دیکتاتوری نظامی آرژانتین در سال 1983 ، یک معلم دبیرستانی راهی می شود تا بداند مادر دختر خوانده اش کیست.

آلن یانگ ، تزی ما و کریستین کو از "Tigertail" برخی از فیلم های مورد علاقه خود را برای دیدن در سینمای آسیا نام می برند.

یک نگهبان سادیست از مدافع سابق طرفدار سابق ، که اکنون در زندان خود به سر می برد ، می خواهد تا تیمی از زندانیان را برای پذیرش (و ضرب و شتم) نگهبانان تشکیل دهد.