ژانر‌ها: خبری

دانلود فیلم 2016 Banking on Bitcoin

دانلود فیلم 2016 Banking on Bitcoin

بیت کوین مخرب ترین اختراع از زمان اینترنت است، و اکنون یک نبرد ایدئولوژیک بین اتوپیست های حاشیه ای و سرمایه داری جریان اصلی در جریان است. این فیلم بازیکنانی را نشان می‌دهد که در حال تعیین چگونگی شکل‌دهی این فناوری به ما هستند