دانلود انیمه Ro-Kyu-Bu!

در مورد بازی هایی که به طور غیر منتظره نامیده می شوند صحبت کنید! هاسگاوا سوبارو به باشگاه بسکتبال در Nanashiba High پیوست، اما زمانی که بازی تیم ها به حالت تعلیق در آمد، پس از مشکوک شدن کاپیتان به داشتن احساسات نامناسب، امیدهایش از بین رفت.

1 فصل کامل قرار گرفت