دانلود انیمه B: The Beginning

دانلود انیمه B: The Beginning

در این مجموعه انیمه، دانشمندان امیدوارند "انسان های جدید" صلح جهانی ایجاد کنند، اما آنها توسط یک گروه شیطانی با نقشه های بسیار متفاوت ربوده می شوند.

2 فصل کامل قرار گرفت .