دانلود انیمه Alderamin on the Sky

دانلود انیمه Alderamin on the Sky

امپراتوری قدرتمند کاتجوارنا در حال حاضر درگیر جنگ با جمهوری همسایه کیورکا است. در گوشه ای نامشخص از این امپراتوری، مرد جوانی با اکراه در حال آماده شدن برای شرکت در امتحان افسری درجه عالی نظامی بود.

1 فصل کامل قرار گرفت.