دانلود انیمه Kaze no Stigma

دانلود انیمه Kaze no Stigma

یاگامی کازوما بخشی از خانواده کاربران آتش، خانواده کاناگی بود. اما بدون هیچ استعدادی در جادوی آتش او رانده شد و از خانواده اخراج شد. پس از چهار سال او به عنوان یک کاربر قدرتمند باد به ژاپن باز می گردد.

1 فصل کامل قرار گرفت