دانلود انیمه SK8 the Infinity

دانلود انیمه SK8 the Infinity

رکی ، دانش آموز دبیرستانی و اسکیت باز ، معتاد به "S" است ، یک مسابقه بسیار مخفی و خطرناک اسکیت سواری در سرازیری که در یک معدن متروکه برگزار می شود. اسکیت بازها مخصوصاً در مورد "گوشت گاو" یا نبردهای داغ آن وحشی هستند

1 فصل کامل قرار گرفت