دانلود انیمه Cinderella Chef

دانلود انیمه Cinderella Chef

Ye Jiayao یک آشپز جوان و با استعداد است که آرزو دارد روزی یک سرآشپز مشهور شود. طبق شانس، او به طور جادویی در زمان به امپراتوری چین و در بدن یک دختر بسیار بی فایده منتقل می شود. یه جیایو من هستم...

2 فصل کامل قرار گرفت