دانلود انیمه Akudama Drive

دانلود انیمه Akudama Drive

مدتها پیش ، جنگی در ژاپن آغاز شد که کانتو را در برابر کانسای قرار داد و کشور را تقسیم کرد. کانسای به کانتو وابسته شد ، اما به تدریج پلیس و دولت کنترل جنایتکاران معروف به آکوداما را از دست دادند.

1 فصل کامل قرار گرفت.