دانلود انیمه Little Busters!

دانلود انیمه Little Busters!

ریکی کودک بود که پدر و مادرش مردند و او را ناامید و افسرده رها کردند. چیزی که او را نجات داد، یک گروه چهار نفره از بچه ها بود که خود را باسترهای کوچک می نامیدند. ریکی را بیرون آوردند و در زمان نیاز با او بازی کردند. او واقعاً ...

تمامی قسمت ها کامل قرار گرفت