دانلود انیمه BNA

دانلود انیمه BNA

در قرن بیست و یکم، جایی که وجود حیوانات انسان نما که قرن هاست در تاریکی زندگی می کنند، برای جهانیان آشکار شده است. یک روز، میچیرو، که یک دانش آموز معمولی دبیرستان بود، ناگهان تبدیل به یک تانوکی می شود.

1 فصل کامل قرار گرفت.