دانلود انیمه Motto to Love Ru

دانلود انیمه Motto to Love Ru

یک سال پس از آمدن لالا به زمین، او بیش از پیش مصمم است که ریتو را عاشق خود کند. ریتو بیچاره باید با روزهای سختی روبرو شود زیرا خواهران دوقلوی کوچکتر لالا، نانا و مومو، اکنون در یک خانه زندگی می کنند.

2 فصل کامل قرار گرفت .