دانلود انیمه The Ambition of Oda Nobuna

دانلود انیمه The Ambition of Oda Nobuna

یوشیهارو ساگارا، دانش‌آموز دبیرستانی که ناگهان خود را در دوران سنگوکو می‌یابد، در حال کشته شدن در میدان جنگ است. او را کسی نجات نمی دهد جز مردی که بعداً به هیدیوشی تویوتومی محترم تبدیل می شود، اما در...

1 فصل کامل قرار گرفت.