دانلود انیمه Accel World

دانلود انیمه Accel World

هارویوکی یک بچه اضافه وزن و در انتهای زنجیره غذایی مدرسه راهنمایی خود است. در محیط علمی تخیلی دنیای واقعی او اغلب به دنیای مجازی پناه می برد. با این حال، یک روز وقتی فرصتی به او داده می شود، زندگی او تغییر می کند

1 فصل کامل قرار گرفت