دانلود انیمه Shachiku-san wa Yojo-yurei ni iyasaretai.

دانلود انیمه Shachiku-san wa Yojo-yurei ni iyasaretai.

فوشیهارا سان از غروب خورشید تا غروب خورشید، شبانه روز کار می کند. او زمان زیادی را در آنجا می گذراند که حتی ارواح نیز نگران حال او هستند. یک شب، فوشیهارا سان طبق معمول تا دیر وقت کار می کرد که یک دختر ارواح کوچک با او زمزمه کرد: «همین حالا برو» - برخوردی که زندگی او را برای همیشه تغییر می دهد. با زندگی روزانه دلگرم کننده روح کوچک ناز و فوشیهارا سان شفا پیدا کنید.

قسمت 6 فصل یک اضافه شد