دانلود انیمه Magical Girl Special Ops Asuka

دانلود انیمه Magical Girl Special Ops Asuka

یک دختر جادویی سابق باید به وظیفه خود بازگردد، زمانی که یک ارتش بیگانه مهاجمی که سال ها پیش شکست داده بود برای حمله دیگری باز می گردد.

1 فصل کامل قرار گرفت.