دانلود انیمه Bungo Stray Dogs Wan!

آتسوشی ناکاجیما بالاخره به سبک زندگی دیوانه‌واری که با عضویت در آژانس کارآگاه مسلح به وجود می‌آید عادت کرد. اما حتی در دوره‌های زمانی صلح‌آمیز، هرج و مرج وجود دارد. همانطور که آتسوشی، دوستانش، و سن

1 فصل کامل قرار گرفت