دانلود انیمه Number 24

دانلود انیمه Number 24

ناتسوسا یوزوکی به این امید وارد دانشگاه شد که در باشگاه راگبی بازی کند، اما به دلیل شرایط خاص دیگر نمی تواند راگبی بازی کند. ایبوکی اوئوکا یک بزرگسال است که راگبی را نیز کنار گذاشته است.

1 فصل کامل قرار گرفت.