دانلود انیمه Nura: Rise of the Yokai Clan

به نظر می رسد ریکو نورا یک دانش آموز متوسطه متوسطه باشد. هیچ کس نمی داند که او هر روز به خانه می آید و به خانه ای پر از یوکای می رسد، و نه اینکه او در شب به رهبر قدرتمند این ارواح تبدیل می شود. با این حال، بسیار ناامید است

2 فصل کامل قرار گرفت .