دانلود انیمه Love, Election and Chocolate

دانلود انیمه Love, Election and Chocolate

در ژاپن، شرکت در فعالیت های فوق برنامه به اندازه گچ و شورت های باشگاهی، بخشی اساسی از آموزش است. با این حال، همه دانش‌آموزان موفق نیستند و برای کسانی مانند یوکی اوجیما، گروه‌هایی مانند Food Research Club

1 فصل کامل قرار گرفت.