دانلود انیمه World Break: Aria of Curse for a Holy Swordsman

مناظر در یک دبیرستان خصوصی با مفهوم "ناجی ها" اتفاق می افتد. آنها به عنوان افرادی شناخته می شوند که خاطرات بیدار زندگی گذشته خود را دارند. داستان درباره پسر جوانی به نام موروها هایمورا است که به این روابط عمومی مراجعه می کند

1 فصل کامل قرار گرفت