دانلود انیمه (Mushishi) Mushi-Shi

دانلود انیمه (Mushishi) Mushi-Shi

جینکو متخصصی است که برای بررسی شکل اولیه زندگی ، "موشی" ، به مردم سفر می کند و به افرادی که دارای مشکلات ماوراء طبیعی مربوط به موشی هستند ، کمک می کند.

1 فصل کامل قرار گرفت.