دانلود انیمه Didn’t I Say to Make My Abilities Average in the Next Life?!

وقتی آدل فون اشام ده ساله می شود، با سردرد وحشتناکی مواجه می شود و خاطراتی از زندگی قبلی خود به عنوان یک دختر هجده ساله ژاپنی به نام کوریهارا میساتو دارد. با این حال، زمانی که میساتو در تلاش فوت کرد، زندگی ناگهان تغییر کرد

1 فصل کامل قرار گرفت