دانلود انیمه (2011) Hunter x Hunter

دانلود انیمه (2011) Hunter x Hunter

گون فریکس آرزو دارد که به یک شکارچی تبدیل شود ، موجودی استثنایی که قادر به عظمت است. او با دوستان و توانایی های بالقوه خود به دنبال پدرش می رود که وقتی جوانتر بود او را ترک کرد.

تمامی قسمت ها کامل قرار گرفت