دانلود انیمه .hack//SIGN

دانلود انیمه .hack//SIGN

پسری عجیب به نام تسوکاسا در بازی ویدیویی آنلاین "دنیا" ظاهر می شود. او ادعا می کند که زنده است، و بدون کامپیوتر.

1 فصل کامل قرار گرفت.