دانلود انیمه This Art Club Has a Problem!

دانلود انیمه This Art Club Has a Problem!

تمرکز بر یک باشگاه هنری در یک مدرسه راهنمایی خاص، و اعضای آن: سوبارو اوچیماکی، که در طراحی چهره ها نابغه است، اما فقط می خواهد همسر دو بعدی عالی را ترسیم کند. کولت، یک مزاحم ثروتمند که هرگز دست از شیطنت نمی کشد. و ت...

1 فصل کامل قرار گرفت