دانلود انیمه Garo: Vanishing Line

دانلود انیمه Garo: Vanishing Line

در شهری آباد به نام راسل سیتی، یک فال که می‌خواهد دنیایش را تکان دهد، شروع به حرکت در آن می‌کند. مردی به نام شمشیر اولین کسی است که اولین تکان های توطئه را می شنود و خود را به جنگ سایه می اندازد تا ...

1 فصل کامل قرار گرفت

دانلود انیمه Garo the Animation

دانلود انیمه Garo the Animation

17 سال پیش، به نام شکار جادوگر، بسیاری از ماکای-شوالیه ها و ماکای-کشیشان در پادشاهی Valiante به قتل رسیدند. یک کاهن ماکای که از خویشاوندان خونی شوالیه طلایی گارو است، در آتش سوخت. او در آتش یک ...

1 فصل کامل قرار گرفت.