دانلود انیمه Mobile Fighter G Gundam

دانلود انیمه Mobile Fighter G Gundam

سال 60 قرن آینده است و بیشتر بشریت به مستعمرات فضایی در حال گردش مهاجرت کرده و زمین آلوده را پشت سر گذاشته است. برای جلوگیری از جنگ، مستعمرات مسابقاتی را به نام مبارزه گاندام ارائه کردند. هر کشوری بسازد

1 فصل کامل قرار گرفت