دانلود انیمه Ga-Rei-Zero

دانلود انیمه Ga-Rei-Zero

دو دوست، دختر جن گیران را دنبال می کند، که اکنون اعضای بخش مخفی دولت برای مقابله با بلایای ماوراء طبیعی هستند که با شیاطین زمانی که در ژاپن ظاهر می شوند با آنها مبارزه می کند.

1 فصل کامل قرار گرفت.