دانلود انیمه Gangsta.

دانلود انیمه Gangsta.

در شهر ارگاستولوم، خانه‌ای سایه‌دار مملو از مردان ساختگی و دزدهای خرده‌پا، فاحشه‌ها و پلیس‌ها، کارهایی بسیار کثیف‌تر از آن وجود دارد که حتی ساکنان خسته‌اش به آن دست نزنند. "Handymen"، Nic and Worick، w را وارد کنید

1 فصل کامل قرار گرفت