دانلود انیمه Air Gear

دانلود انیمه Air Gear

چند کودک یتیم باندی به نام Storm Riders را تشکیل می دهند و سعی می کنند در دنیای رقابتی ورزش های حرفه ای و خیابانی که شامل Air Treks، غلتک های موتوری آینده نگرانه است که می توانند به سرعت فوق العاده دست یابند، به سگ های برتر تبدیل شوند.

1 فصل کامل قرار گرفت.