دانلود انیمه Black Cat

دانلود انیمه Black Cat

Train Heartnet یک قاتل معروف است که به Black Cat معروف است. او برای Chronos کار می کند، سازمانی که مخفیانه جهان را کنترل می کند. با این حال، او پس از دوستی با دو شکارچی جوایز به نام های...

1 فصل کامل قرار گرفت