دانلود انیمه Black Lagoon

دانلود انیمه Black Lagoon

یک تاجر ژاپنی ، که توسط دزدان دریایی امروزی اسیر شده است ، توسط شرکتش نوشته می شود و او را ترک می کنند. او که از زندگی شرکتی خسته شده است ، ترجیح می دهد با مزدورانی که او را ربوده اند بماند و بخشی از باند آنها شود.

2 فصل کامل قرار گرفت