دانلود انیمه Black Rock Shooter: Dawn Fall

دانلود انیمه Black Rock Shooter: Dawn Fall

در سال 2062، دو دهه پس از شکست یک پروژه عظیم اتوماسیون نیروی کار. با این حال، آرتمیس، هوش مصنوعی هسته اصلی آن پروژه، تصمیم گرفته بود تا به بشریت حمله کند و جنگ حاصل، زمین را ویران کرد.

قسمت 12 فصل یک اضافه شد