دانلود انیمه Code Geass

دانلود انیمه Code Geass

پس از اعطای قدرت مرموز برای کنترل دیگران ، یک شاهزاده رانده شده رهبر نقاب شورش علیه یک امپراتوری قدرتمند می شود

2 فصل کامل قرار گرفت