دانلود انیمه Dance with Devils

دانلود انیمه Dance with Devils

Ritsuka Tachibana همیشه دانش آموز خوبی بوده است، بنابراین وقتی ناگهان توسط شورای دانش آموزی احضار می شود کاملا شوکه می شود. وقتی مادرش ربوده می شود، زندگی او زیر و رو می شود و ریتسوکا به دنیایی کشیده می شود.

1 فصل کامل قرار گرفت.