دانلود انیمه Death Note

دانلود انیمه Death Note

یک دانش آموز باهوش دبیرستان پس از کشف دفترچه ای که قادر به کشتن هر کسی است که نامش در آن نوشته شده است ، برای از بین بردن جنایتکاران از جهان به یک جنگ صلیبی مخفی می رود.

تمامی قسمت ها کامل قرار گرفت