دانلود انیمه Diabolik Lovers

دانلود انیمه Diabolik Lovers

دختری به خانه ای قدیمی عرفانی می رسد تا در آنجا زندگی کند. در داخل خانه او به سرعت متوجه می شود که ساکنان، 6 برادر، خون آشام هستند و او قرار است برده عروس آنها باشد.

2 فصل کامل قرار گرفت