دانلود انیمه Freezing Vibration

دانلود انیمه Freezing Vibration

از زمان دهمین درگیری NOVA، شوالیه به این نتیجه رسیده بود که NOVA با سرعت ثابت‌تری ظاهر می‌شود و آنها پاندوراهای بیشتری را از دست می‌دهند که می‌توانند تولید کنند. راه حل آنها پروژه E-Pandora است که شامل h نرمال است

2 فصل کامل قرار گرفت .