دانلود انیمه School Babysitters

دانلود انیمه School Babysitters

پس از از دست دادن هر دو والدین در یک سانحه هوایی مرگبار، ریویچی کاشیما باید با زندگی جدید خود به عنوان سرپرست برادر کوچکترش کوتارو سازگار شود. اگرچه ریوئیچی می تواند رفتاری دوستانه و مهربانانه داشته باشد، کوت...

1 فصل کامل قرار گرفت.