دانلود انیمه Gakuen Heaven

دانلود انیمه Gakuen Heaven

کیتا ایتو پسر متوسط ​​دبیرستانی شماست، اما ناگهان متوجه می‌شود که در آکادمی آزادی بل، یک مدرسه شبانه روزی نخبگان، ثبت نام کرده است. اما با همه پسرهای خوش تیپ آنجا، آدم می تواند حواسش پرت شود و حتی همین باشد

1 فصل کامل قرار گرفت.