دانلود انیمه Galaxy Angel

ماجراهای نجومی تیپ فرشته، جوخه ای از زنان که برای بازیابی اشیاء قدرتمند پراکنده در اطراف کهکشان راه شیری اعزام شده اند.

4 فصل کامل قرار گرفت