دانلود انیمه Garo the Animation

دانلود انیمه Garo the Animation

17 سال پیش، به نام شکار جادوگر، بسیاری از ماکای-شوالیه ها و ماکای-کشیشان در پادشاهی Valiante به قتل رسیدند. یک کاهن ماکای که از خویشاوندان خونی شوالیه طلایی گارو است، در آتش سوخت. او در آتش یک ...

1 فصل کامل قرار گرفت.