دانلود انیمه Aria the Scarlet Ammo

دانلود انیمه Aria the Scarlet Ammo

کینجی، دانش‌آموز یک آکادمی نخبه که بوتی را تولید می‌کند - سربازان بسیار ماهری که در جامعه‌ای هرج و مرج با جنایت مبارزه می‌کنند، مورد حمله جنایتکاری قرار می‌گیرد که اعضای بوتی را شکار می‌کند. آریا، یک بوتی نخبه، او را نجات می دهد و آنها با هم متحد می شوند.

1 فصل کامل قرار گرفت