دانلود انیمه InuYasha: The Final Act

دانلود انیمه InuYasha: The Final Act

داستان InuYasha به پایان می رسد، اما نه قبل از یافتن ناراکو و جواهر مقدس، و رویارویی با دشمنان جدید و خطرات جدید.

1 فصل کامل قرار گرفت.