دانلود انیمه Kanokon

کوتا، پسر روستایی که با پدربزرگش زندگی می کند، اکنون برای تحصیل در دبیرستان به شهر نقل مکان می کند. تغییرات با خانه جدید و مدرسه جدید او رخ می دهد، اما هیچ چیز نمی توانست مرد جوان مهربان را برای دختران آماده کند، به ویژه بمب.

1 فصل کامل قرار گرفت