دانلود انیمه The Comic Artist and Assistants

دانلود انیمه The Comic Artist and Assistants

نویسنده مانگا، یوکی آیتو، مردی به طرز باورنکردنی منحرفی است که عشق و آرزوی اصلی او دوست داشتن همه نزدیکانش و کشیدن شورت است. دستیار او، آشیسو، دائماً در موقعیت های ناخوشایند قرار می گیرد و مجبور می شود با آیتو کنار بیاید.

1 فصل کامل قرار گرفت.