دانلود انیمه My Bride Is a Mermaid

دانلود انیمه My Bride Is a Mermaid

ناگاسومی پس از اینکه یک پری دریایی زیبا و جوان به نام سان او را از غرق شدن نجات می دهد، در آب گرم است. پدر دلبر در اعماق دریا یک یاکوزای دریایی است که مستعد اعدام هر کسی است که از راز پوسته پوسته خانواده اش مطلع شود! خوشبختانه، یک مشکل وجود دارد - i

1 فصل کامل قرار گرفت