دانلود انیمه Mysterious Girlfriend X

دانلود انیمه Mysterious Girlfriend X

دختری که به تازگی به مدرسه آکیرا منتقل شده است، روی میز آب دهان می ریزد. آکیرا عادی تصمیم می گیرد طعم آن را بچشد و اکنون است که همه چیز شروع به تغییر می کند زیرا او شروع به بیرون رفتن با دختری به نام میکوتو می کند که به نظر می رسد سرنوشت اوست.

1 فصل کامل قرار گرفت