دانلود انیمه Sailor Moon Crystal

دانلود انیمه Sailor Moon Crystal

اوساگی تسوکینو به عنوان نگهبان عدالت انتخاب می شود و برای یافتن یک کریستال نقره قبل از حمله پادشاهی تاریک به زمین فرستاده می شود.

3 فصل کامل قرار گرفت